Ostetollen – verre enn antatt.

Dette er faktisk ganske ille

Med mindre det skjer ett eller annet grunnleggende med hvordan de tollfrie kvotene for ost fordeles, går vi enten magre eller ekstremt dyre ostetider i møte. Ekstremt dyr ost vil over tid føre til veldig magert utvalg. Dette er veldig ille.

Det er typisk at en mange blant bøndene og bondeorganisasjonene, departementet og så videre har brukt mye tid på å bagatellisere tollen og virkningen av den samt gjøre narr av oss som synes dette slett ikke er så bra. Vi er imot toll, da er vi også i mot norske bønder, norsk ost og jeg vet ikke hva. Det forstår jeg nå: Det synes å ha vært et bevisst ønske om å tåkelegge og feilinformere. Bare to varelinjer og mot toll mot norsk landbruk har vært brukt veldig bevisst for å bryte ned motstanderne.

Tilfellet Munster

Jeg er en ostespiser og blogger som er opptatt av god ost og synes det skal være tilgjengelig i det norske markedet. Jeg har en hang på gårdsoster og helst upasteuriserte. Norske og utenlandske. Min amatørstatus gjør at jeg ikke har full tilgang til all informajon. I min naivitet trodde jeg at Munster var lagt inn i 14-gruppen ved en inkurie. Sannheten kom fram i dag gjennom en diskusjon på Facebook i kjølvannet av omtalen av Jan Vardøen og Landbruksministeren. Saken er nemlig at alle rødkittoster uansett hvor myke de måtte være er definert som faste eller halvfaste oster og får 277% toll. Av myke oster er det kun Brie og Camembert og eventuelle avarter av disse typene som går klar; altså hvitmuggoster av noe slag. Til og med en rekke typer chèvre rammes. Det vil si de som ikke har hvitmugg.
Så Munster er en myk rødkittost som det er valgt å gjøre unntak for, nemlig ved å beholde kronetollen på kr 27,15 per kilo. Epoisses, Vacherin Mont d’Or,

Epoisses AOP upasteurisert får 277% toll selv om det er en mykost.
Reblochon, Ami du Chambertin, Citeaux, Livarot, Pont-l’Évêque, Maroilles, Langres, og sikkert mange flere. Alle disse er myke oster og franske. Det stopper ikke der. Unntak er også gjort for Le Vieux Pané. En industriprodusert rødkittost som importeres av Tines Ostecompagniet. Snakk om.

Chèvre også

Noen chèvre har hvitmugg og de går klar. Andre har ikke og blir rammet. Andre kan vel være litt midt i mellom og risikerer å få en mer eller mindre tilfeldig behandling tollmessig. Trøsten får være at i hvert fall disse store kubbene med industriprodusert chèvre kommer inn uten monstertoll. (Sarkasme!)

Myk = fast

Hvorfor er det slik at myke rødkittoster behandles som faste eller halvfaste. Jeg vet ikke. De ligger i samme tariffområde. Grunnen til det kan jeg bare spekulere i, men det kan være at rødkittoster kan være alt fra myke til faste. det har eksempel på her hjemme også: Munkeby er en myk rødkittost. Fjelldronning er en halvfast til fast rødkittost.

Kun to varelinjer

Det virker i tillegg som hvis du er myk men ikke hvitmugg så er løpet kjørt. Altså er disse to varelinjene som denne tollen bagatelliseres ned til ganske altomfattende. 14-listen og hvitmuggost unngår 277% toll, resten rammes. Det er ganske alvorlig for ostemangfoldet her i landet.

Mangfold?

Forsvinner mangfoldet så vil over tid og interessen for ost dabbe av. Det går ikke nødvendigvis ut over Tine og Synnøve, men det går nok heller ut over de små nisjeprodusentene. De som er avhengig av distribusjon i spesialforretninger og kun unntaksvis og i begrenset omfang kommer inn i dagligvarebutikker. Som heller ikke har kapasitet til å ha full distribusjon i en eller flere av dagligvarekjedene. Men det skjer ikke over natten.

Kvotefordelingen

Etter det jeg forstår kommer det nye regler for de tollfrie kvotene om et års tid eller så. Blant annet er det forlydener om at historiske rettigheter forsvinner. Kjedenes importkvoter baserer seg på historiske rettigheter. Kan jeg få foreslå at en del av den tollfrie kvoten fordeles til nisjeimportører og øremerkes småskalaprodusert ost, AOC/DOP-oster og så videre?

Et vitalt ostemarked i Norge som inkluderer utenlandsk kvalitetsost vil også tjene norske bønder.

Jan Vardøen vs Mat- og Landbruksministeren

Gikk viral

Så gikk den viral den historien da. Det heter det når det tar av på sosiale medier. Og en for så vist morsom historie er det. Jan Vardøen var mildest talt sur på de nye tollsatsene. Det er til å forstå, spesielt siden selve opplegget og hvordan det skal fungere ikke er like lett å forstå.

Nå har Jan Vardøen tilbud ministeren en god norsk øl dersom han stikker innom. Noe han, ministerenm altså, ikke har svart på, selv om øl er et landbruksprodukt og det ble lovet at det skulle være norsk. Det er nok ikke fullgost norsk, tror vi importerer det meste av humlen.

Vardøen har et poeng

Jeg synes Jan Vardøen har et poeng. Dersom denne tollen kommer til å ha noen effekt så er det de små utenlandske faste og halvfaste nisjeostene det kommer til å gå ut over. Jeg, og muligens Jan Vardøen også, forstår ikke hvilken sak dette skal tjene; for det kan da umulig redde norske bønder. De store og populære ostene, samt noen industrioster får et slags amnesti mens nisjeostene som kun selges i spesialforretninger og til restaurantmarkedet skal tas. Og vi snakker om faste og halvfaste.

Linken til W

W, det er altså George W. Bush i disse presidentvalgtider. Landbruksministerens retorikk minner litt om ham. Enten er du med eller så er du mot. Er du mot denne tollen så er du også mot et norsk landbruk. Det er en retorikk og hersketeknikk jeg ikke synes er verken osten eller norske bønder verdig.

Men slik er det altså ikke Hr. Mat- og landbruksminister. Vi skal selvsagt ha et norsk landbruk. Vi trenger ikke være enig i hvordan det organiseres. For en utenfortående kan det dog synes som det er generelt lite nytenking i den sektoren. Er det tilfellet så er det en mye større trussel enn noen skarve tonn importert ost laget med lidenskap og kjærlighet på en fjelllgård nede i Europa et sted.

Fortell oss hvordan det skal virke

Nå når det er blitt så mye oppstyr rundt denne ostetollen så kunne det være på sin plass å komme ut og forklare hvordan dette skal virke. Slik at vi som er så opprørt kan få den freden i sjelen du og andre med deg mener vi bør ha uansett, fordi dette ikke kommer til å få noen innvirkning på prisen. Da forstår jeg i hvert fall ikke hensikten.

Importørene

Et stort spørsmål her er selvsagt hvordan importørene vil håndtere denne saken og hvordan bildet vil se ut om et par års tid eller når det er at ordningen for de tollfrie kvotene skal gjøres om. Men dagligvarekjedene sitter i dag på 50% av den opprinnelige tollfrie kvoten, Tine og Oluf Lorentzen på 15% hver. Da er det 20% igjen og det kan jo være at alle «våre» oster sniker seg inn der. I så fall ville det vært fantastisk. Men det er ingen som sier noe om dette, derfor gnåler vi fortsatt. I tillegg er det 2700 tonn «tollfri» kvote som auksjoneres bort, og det krever vel ikke så mye kunnskap og fantasi for å forestille seg hvor disse kvotene havner. Det bærer ikke bud om noe ostemangfold.

Tåler du enda litt mer ostetoll?

Alle stormer går over

Det er vel ingen i Kongeriket som har betvilt det faktum at den tollen på enkelte landbruksprodukter som er blitt innført er lovlig. Den ligger akkurat på grensen av hva som er tillatt. Det er maks, ikke et prosentpoeng under, ikke et prosentpoeng over. Verken mer eller mindre.

At danskene har hisset seg opp får nå så være, det er nok mindre for å beskytte franske og italienske ostebønder enn for å hegne om Arla som sender godt og vel 2600 tonn Appetina til Norge. Det kommer de nok fortsatt til å gjøre like tollfritt som i dag. Peke nese til norske bønder og le hele veien til banken.

Bonden Jean Claude i byen Salers i Aubrac i Le Masssif Central i Frankrike, imidlertid, med 15 kyr på bås og eget gårdsysteri fra april til november og som i beste kan fall yste 2,5 tonn ost, han truer livsgrunnlaget for norske bønder. Ikke Arla. Slik forstår jeg den nye ostetollen. Og sitter de styrende organer stille lenge nok så gir det seg. Storm i et vannglass. Og ja, i den store, virkelig store sammenhengen så er det det.

Appetina fortsatt i hylla

Og hvorfor tror jeg at Arla får fortsette ufortrødent med sin eksport av Feta-fake på glass og i rimelig olje? Fordi daglivarekjedene sitter på 50% av den tollfrie kvoten. Oluf Lorenzen og Tine sitter vel på 15% hver, mens de resterende 20% auksjoneres bort til dem som har råd. Da er det vel så viselig innrettet at den auksjonsprisen hittil har tilsvart en toll på 27,15 per kilo eller litt mindre. Da er det enklere for de små importørene å betale 27,15 kroner per kilo for den osten de importerer når de importerer den, istedet for å skulle legge ut alt på en gang for en kvote. Det blir vel en cash-flow problemstilling det. Hvordan det blir heretter kan en bare lure på.

Norsk dagligvare gir ikke på båten et produkt som de samlet selger ca 2600 tonn av.

Bare to varelinjer

Så er det en del som litt hånlig og overbærende synes at vi er temmelig knepp vi som protesterer fordi det er tross alt bare to varelinjer. Ja det stemmer det. Halvfast og fast ost. To varelinjer. Men disse to varelinjene består ikke av to oster, de består av en mengde oster. Salers er en av dem. Cantal en annen. Asiago en tredje. Branzi en fjerde. St. Nectaire en femte. Tomme d’Auvergne en sjette. Tomme Crayeuse en sjuende. Tomme des Bois Noirs en åttende. Berkswell en niende. Isle of Mull en tiende. Slik kan jeg fortsette. De er ikke store volumoster, imidlertid er de spesielle og de representerer mangfold. Men det er tross alt bare to varelinjer. Det er god hersketeknikk.

Osts etterspørselselastisitet

Ja, så overlever vi dette også. Vi står han av som nordlendingene sier. Norske bønder vil ha opp prisen på ost. For å få det til settes tollen på på de minste konkurrentene opp mens volumimportostene får beholde sine privilegier. Vi som spiser både norsk og utenlands ost bruker vel like mye penger på ost som før og spiser litt mindre. Og det er det en mulighet for at nordmenn flest gjør. Men det bestemmes av ostens etterspørselselastisitet. Hvordan etterspørselen påvirkes av endringer i prisen. Positivt, negativt eller nøytralt. Det normale er at går prisen opp så går volumet ned.

Melkefett

Jeg forstår det er for lite melkefett i Norge og da er det nok en ønsket utvikling. Opp md prisen på ost, ned med volumet og kanskje vi unngår å gå tomt for smør. Trenger ikke et utenlandsk alibi for å få det til.

Er du lei ostetoll?

Om du er lei ostetoll så er det greit. Men hvorfor reagerer opinionen så voldsomt på dette utspillet? Er det noen om funderer over det?