Dei tre bukkane Bruse

Dei tre bukkane Bruse er kanskje en snodig tittel når det gjelder ost, men siden det er tre norske, ferske geitoster det handler om, så kunne det kanskje være passende likevel. Ostene er såkalt chèvretype som vi mest av alt kjenner fra Frankrike og litt feilaktig, litt for ofte, bare forbinder med Loire. I Norge er denne ostetypen ganske ny, i hvert fall med hensyn til tilgjengeliglighet for folk flest. Kan godt være at det er blitt laget fersk geitost også og ikke bare fast når de for eksempel har ystet på setrene. Slik sett var det vel Knudenosten som i sin tid var først ute, i hvert fall med en viss utbredelse og, må jeg si, håndverksystet av rå melk. Vel, i dag er den historie og andre har overtatt. Uansett, fersk geitost fra Haukeli var vel først, på komersiell basis.

Dei tre bukkane bruse
Dei tre bukkane Bruse; Lille Aske, Myrull og Kubbeost

Les mer