Endringer og overganger

Du tenker kanskje at endringer og overganger bare er for store bedrifter? Slik er det ikke, det er for alle, inklusiv privatlivet. Livet er fullt av overganger enten de er forårsaket av jobben, familien eller andre omstendigheter så som selve livet. Uansett er de verd å vie litt oppmerksomhet.

Endringsledelse er muligens et slags moteord. De fleste snakker om endring, og tiden vi er inne i fordrer endringer, og det gjorde den vel tidligere også.
Bedrifter bygger opp og bygger ned. Store som små. Ansatte sies opp, medarbeidere ansettes. Bedrifter omorganiserer og fusjonerer. Alt dette representerer endringer, men endringer er statiske. De skjer; ferdig.
overganger
Les mer